Ekopark

Ekopark Kilsbergen

Ekopark Kilsbergen är ekoparken där det norrländska barrskogshöglandet möter Mellansveriges lövskogs- och jordbruksbygder. Ett spännande möte i en vild natur präglad av bergkrön, rasbranter, sprickdalar och sjöar. På få andra platser i Sverige sker en så tydlig och dramatisk naturgeografisk övergång, vilket för med sig att variationsrikedomen av olika naturmiljöer är ovanligt stor.

Inom ekoparken ryms gamla tall- och granaturskogar tillsammans med lövskogar och ädellövskogar av främst ask och alm. Både ek, bok och fågelbär växer här sporadiskt på den nordliga gränsen av sitt utbredningsområde. Den naturgeografiska växlingen följer i stort den dramatiska förkastningsbrant som utgör ekoparkens och Kilsbergens östra gräns. En förkastningsbrant som på sina ställen skjuter upp mer än 200 m.ö.h ovanför den anslutande slättbygden. Utsiktspunkterna är sålunda många i området. Vid den främsta utsiktspunkten Rusakulan kan inte mindre än 21 kyrktorn räknas in med kikare en klar dag på våren innan lövsprickningen.

 Områdets geografiska värden anses också vara i särklass. I synnerhet lämningarna av det forna Yoldiahavet. En 10 000 år gammal havsstrand som i dag uppenbarar sig som långsträckta hårt svallade klapperstensvallar längs hela Kilsbergskanten.   Ekopark Kilsbergen är närmare 3 200 ha stor. I området vill Sveaskog ta till vara på de unika naturgivna förutsättningarna och skapa granskogar med höga naturvärden, återskapa lövrika tallskogar genom naturvårdsbränningar, och göra en betydande satsning på lövskogen och ädellövskogen. En långsiktig satsning som med tiden sannolikt kommer att utmynna i en betydande biologisk mångfald varav många arter på randen av sina utbredningsområden.

Geografisk placering

Ekopark Kilsbergen ligger bara två mil väster om Örebro. Närheten till Örebro har gjort att Kilsbergen sedan länge är ett känt och flitigt nyttjat friluftsområde. En större friluftsanläggning, Ånnaboda, ansluter mot ekoparkens södra delar. Ett väl utbyggt stig- och ledsystem löper mellan många av sevärdheterna i området. Bland annat så passerar den 200 km långa Bergslagsleden rakt genom ekoparken.

Folder Ekopark Kilsbergen (pdf)

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s